ผลการโหวตรอบคัดเลือก

ดูผลงานของทีมในรอบรองชนะเลิศ

ฝนบ. - ภาคเหนือตอนบน

ทีม จังหวัด คะแนนโหวตรวม คะแนนโหวตเทียบ คะแนนจากกรรมการ คะแนนรวม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 เชียงใหม่ 11,119 22.410 34.0 56.41
โรงเรียนธนาคารอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ลำปาง 11,399 22.974 33.0 55.974
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม พะเยา 1,612 3.249 40.0 43.249
โรงเรียนธนาคารถิ่นโอภาสวิทยา แพร่ 848 1.709 40.0 41.709
โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เชียงราย 786 1.584 38.5 40.084
โรงเรียนธนาคารทุ่งฝางวิทยา ลำปาง 159 0.320 39.0 39.32
โรงเรียนวังพร้าววิทยา ลำปาง 364 0.734 38.0 38.734
โรงเรียนดรุณวิทยาเทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) น่าน 2,123 4.279 34.0 38.279
โรงเรียนบ้านโป่งนก เชียงใหม่ 112 0.226 36.0 36.226
โรงเรียนธนาคารบ้านเวียงพาน เชียงราย 670 1.350 33.0 34.35
โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง เชียงใหม่ 296 0.597 32.0 32.597
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ แม่ฮ่องสอน 278 0.560 32.0 32.56
โรงเรียนบ้านริมใต้ เชียงใหม่ 4 0.008 0.0 0.008

ฝนล. - ภาคเหนือตอนล่าง

ทีม จังหวัด คะแนนโหวตรวม คะแนนโหวตเทียบ คะแนนจากกรรมการ คะแนนรวม
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม กำแพงเพชร 16,184 27.645 40.0 67.645
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ตาก 15,674 26.774 39.5 66.274
โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม เพชรบูรณ์ 1,083 1.850 39.0 40.85
โรงเรียนบ้านเกศกาสร กำแพงเพชร 617 1.054 38.5 39.554
โรงเรียนฟากท่าวิทยา อุตรดิตถ์ 415 0.709 38.5 39.209
โรงเรียนวัดทัพหมัน อุทัยธานี 383 0.654 38.5 39.154
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สุโขทัย 257 0.439 38.5 38.939
โรงเรียนบ้านดงซ่อม กำแพงเพชร 202 0.345 38.5 38.845
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา กำแพงเพชร 141 0.241 38.5 38.741
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม กำแพงเพชร 112 0.191 38.5 38.691
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ นครสวรรค์ 47 0.080 38.5 38.58
ร.ร.ชุมชนชลประทานรังสรรค์ ตาก 10 0.017 38.0 38.017

ฝอบ. - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ทีม จังหวัด คะแนนโหวตรวม คะแนนโหวตเทียบ คะแนนจากกรรมการ คะแนนรวม
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) นครพนม 6,247 26.523 40.0 66.523
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด 4,199 17.828 40.0 57.828
โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง ขอนแก่น 1,042 4.424 39.0 43.424
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ บึงกาฬ 1,007 4.275 39.0 43.275
โรงเรียนเก่ากลอยกุดกระสู้ หนองบัวลำภู 436 1.851 39.0 40.851
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร 361 1.533 39.0 40.533
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ขอนแก่น 201 0.853 38.0 38.853
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เลย 193 0.819 38.0 38.819
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ ขอนแก่น 192 0.815 38.0 38.815
โรงเรียนจรชนะศึกษา กาฬสินธุ์ 152 0.645 38.0 38.645
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา กาฬสินธุ์ 96 0.408 38.0 38.408
โรงเรียนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ขอนแก่น 6 0.025 37.0 37.025

ฝอล. - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ทีม จังหวัด คะแนนโหวตรวม คะแนนโหวตเทียบ คะแนนจากกรรมการ คะแนนรวม
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา นครราชสีมา 3,168 19.695 40.0 59.695
โรงเรียนนางรองพิทยาคม บุรีรัมย์ 2,462 15.306 40.0 55.306
โรงเรียนธนาคาร บ้านกระเบื้องใหญ่ นครราชสีมา 1,117 6.944 40.0 46.944
โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม อำนาจเจริญ 1,080 6.714 40.0 46.714
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ชัยภูมิ 345 2.145 40.0 42.145
โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง นครราชสีมา 329 2.045 40.0 42.045
โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สุรินทร์ 309 1.921 40.0 41.921
โรงเรียนธนาคารอรพิมพ์วิทยา เพื่อพ่อหลวง ร.๙ นครราชสีมา 257 1.598 40.0 41.598
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อุบลราชธานี 195 1.212 40.0 41.212
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ 306 1.902 39.0 40.902
โรงเรียนละลมวิทยา ศรีสะเกษ 80 0.497 40.0 40.497
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ 3 0.019 38.0 38.019

ฝกล. - ภาคกลาง

ทีม จังหวัด คะแนนโหวตรวม คะแนนโหวตเทียบ คะแนนจากกรรมการ คะแนนรวม
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม นนทบุรี 2,153 17.370 37.0 54.37
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ปทุมธานี 1,644 13.263 38.0 51.263
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร 1,147 9.254 40.0 49.254
โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ปทุมธานี 555 4.478 40.0 44.478
โรงเรียนวัดท่าชุมนุม อ่างทอง 388 3.130 39.0 42.13
โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สระบุรี 478 3.856 38.0 41.856
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) อ่างทอง 425 3.429 36.0 39.429
โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ กรุงเทพมหานคร 17 0.137 38.0 38.137
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สระบุรี 128 1.033 37.0 38.033
โรงเรียนวัดพรหมสาคร สิงห์บุรี 213 1.718 36.0 37.718
โรงเรียนวัดม่วง กรุงเทพมหานคร 11 0.089 37.0 37.089
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา พระนครศรีอยุธยา 5 0.040 36.0 36.04
โรงเรียนพระนารายณ์ ลพบุรี 273 2.203 0.0 2.203

ฝตอ. - ภาคตะวันออก

ทีม จังหวัด คะแนนโหวตรวม คะแนนโหวตเทียบ คะแนนจากกรรมการ คะแนนรวม
โรงเรียนธนาคารบ้านทับช้าง จันทบุรี 2,915 14.281 40.0 54.281
โรงเรียนบ้านชุมแสง ระยอง 2,793 13.683 40.0 53.683
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ชลบุรี 2,017 9.882 40.0 49.882
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ระยอง 1,557 7.628 39.0 46.628
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ ชลบุรี 895 4.385 39.0 43.385
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สระแก้ว 686 3.361 39.0 42.361
โรงเรียนบ้านคลองอุดม ฉะเชิงเทรา 606 2.969 39.0 41.969
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สมุทรปราการ 259 1.269 39.0 40.269
โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) ตราด 220 1.078 39.0 40.078
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ปราจีนบุรี 153 0.750 39.0 39.75
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ปราจีนบุรี 100 0.490 39.0 39.49
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๗ ระยอง 30 0.147 39.0 39.147
โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ปราจีนบุรี 16 0.078 39.0 39.078

ฝตต. - ภาคตะวันตก

ทีม จังหวัด คะแนนโหวตรวม คะแนนโหวตเทียบ คะแนนจากกรรมการ คะแนนรวม
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี 15,845 20.231 31.0 51.231
โรงเรียนบางจานวิทยา เพชรบุรี 9,167 11.705 39.0 50.705
โรงเรียนบ้านคั่นกระได ประจวบคีรีขันธ์ 6,238 7.965 37.0 44.965
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส สุพรรณบุรี 4,469 5.706 38.5 44.206
โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์ 5,372 6.859 37.0 43.859
โรงเรียนวัดหนองโรง สุพรรณบุรี 313 0.400 37.0 37.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดลำลูกบัว นครปฐม 260 0.332 37.0 37.332
โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม สมุทรสาคร 519 0.663 36.0 36.663
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 441 0.563 35.0 35.563
โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ กาญจนบุรี 668 0.853 34.0 34.853
โรงเรียนบ้านหนองรี กาญจนบุรี 279 0.356 34.0 34.356
โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร) นครปฐม 2,975 3.799 30.0 33.799
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา เพชรบุรี 272 0.347 33.0 33.347
วัดแก่นจันทน์(จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง) สมุทรสงคราม 133 0.170 33.0 33.17
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 7 0.009 33.0 33.009
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) ราชบุรี 6 0.008 33.0 33.008
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) สมุทรสาคร 4 0.005 33.0 33.005
โรงเรียนธนาคารวัดอุบลวรรณา ราชบุรี 19 0.024 30.0 30.024
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (เลี่ยมปรียาประชาสรรค์) ราชบุรี 5 0.006 30.0 30.006

ฝตบ. - ภาคใต้ตอนบน

ทีม จังหวัด คะแนนโหวตรวม คะแนนโหวตเทียบ คะแนนจากกรรมการ คะแนนรวม
โรงเรียนบ้านในวง ระนอง 2,637 24.432 31.0 55.432
โรงเรียนเพียงหลวง๕ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมพร 2,960 27.424 25.0 52.424
โรงเรียนบ้านช่องพลี กระบี่ 145 1.343 30.0 31.343
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ระนอง 15 0.139 31.0 31.139
โรงเรียนอนุบาลพังงา พังงา 611 5.661 23.0 28.661
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 108 1.001 7.0 8.001

ฝตล. - ภาคใต้ตอนล่าง

ทีม จังหวัด คะแนนโหวตรวม คะแนนโหวตเทียบ คะแนนจากกรรมการ คะแนนรวม
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ นครศรีธรรมราช 1,512 26.864 30.0 56.864
โรงเรียนบ้านเทพา สงขลา 753 13.379 40.0 53.379
โรงเรียนบ้านดุหุน ตรัง 473 8.404 30.0 38.404
โรงเรียนบ้านปาแดรู ยะลา 356 6.325 31.0 37.325
โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง สงขลา 122 2.168 35.0 37.168
โรงเรียนวงศ์วิทย์ สงขลา 146 2.594 33.0 35.594
ชุมชนบ้านบ่อประดู่ สงขลา 15 0.267 32.0 32.267