team logo

โรงเรียนจรชนะศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ์
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางจุฬาลักษณ์ จรทะผา
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นายธีรกร ภูนางดาว
คะแนนรอบแรก: 38.645


คะแนนโหวต: 152

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว