รูปฝ่ายภาค ฝกล. - ภาคกลาง

ทีมใน ฝกล. - ภาคกลาง

เตรียมพบกับข้อมูลและการนำเสนอของทีมโรงเรียนธนาคาร เร็วๆนี้