team logo

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

จังหวัดสระบุรี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางประไพ ศรีเกษม
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางวราภรณ์ อรรถสงเคราะห์
คะแนนรอบแรก: 38.033


คะแนนโหวต: 128

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว