รูปฝ่ายภาค ฝตบ. - ภาคใต้ตอนบน

ทีมใน ฝตบ. - ภาคใต้ตอนบน

เตรียมพบกับข้อมูลและการนำเสนอของทีมโรงเรียนธนาคาร เร็วๆนี้