team logo

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต
คุณครูผู้รับผิดชอบ: ลดาวัลย์ ทองศรีทอง
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางเพ็ญนวลพิศ คำกันยา
คะแนนรอบแรก: 8.001


คะแนนโหวต: 108

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว