รูปฝ่ายภาค ฝนบ. - ภาคเหนือตอนบน

ทีมใน ฝนบ. - ภาคเหนือตอนบน

เตรียมพบกับข้อมูลและการนำเสนอของทีมโรงเรียนธนาคาร เร็วๆนี้