team logo

โรงเรียนบ้านโป่งนก

จังหวัดเชียงใหม่
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวพัชร์นันทน์ ชัยจันทร์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: ยุพิน
คะแนนรอบแรก: 36.226


คะแนนโหวต: 112

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

infographic