รูปฝ่ายภาค ฝตล. - ภาคใต้ตอนล่าง

ทีมใน ฝตล. - ภาคใต้ตอนล่าง

เตรียมพบกับข้อมูลและการนำเสนอของทีมโรงเรียนธนาคาร เร็วๆนี้