รูปฝ่ายภาค ฝนล. - ภาคเหนือตอนล่าง

ทีมใน ฝนล. - ภาคเหนือตอนล่าง

เตรียมพบกับข้อมูลและการนำเสนอของทีมโรงเรียนธนาคาร เร็วๆนี้