team logo

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม

จังหวัดเพชรบูรณ์
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นายชิตชวินทร์ วัฒนกิจจานนท์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางพิมพา บัตรปัน
คะแนนรอบแรก: 40.85


คะแนนโหวต: 1083

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว