กติกาการร่วมแข่งขัน

โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าประกวดสามารถ ติดต่อสมัครได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่ดูแล โดยจัดทำสื่อเป็น

  1. infographic
  2. VDO ความยาวไม่เกิน 2 นาที
  3. Slide show ไม่เกิน 7 หน้า
  4. บทความ ไม่เกิน 500 ตัวอักษร
* สามารถส่งผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือส่งครบตามเกณฑ์ที่กำหนดได้

รับสมัครวันที่ 1-19 พ.ย. 2561
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 2561
รอบคัดเลือกโหวตได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. ถึง 8 ธ.ค. 2561
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ 11 ธ.ค. 2561
รอบรองชนะเลิศลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2561 ถึง 10 ม.ค. 2562
รอบชิงชนะเลิศลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2562 เวลา 19:30 น.
จับฉลากรางวัลผู้ร่วมกิจกรรมเกมการลงทุน 8 ก.พ. 2562 เวลา 11:00 น.


รางวัล

รอบชิงชนะเลิศจำนวน 5 ทีม
รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 20,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ   10,000 บาท
รางวัลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 รางวัล รางวัลละ   10,000 บาท
รางวัลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ 9 รางวัล รางวัลละ   5,000 บาท

ดาวน์โหลดกติกา

ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าร่วม

ดาวน์โหลดข้อมูลรางวัล

ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์สมัครร่วมโครงการ

รายละเอียดการส่งผลงงานรอบรองชนะเลิศ

ตัวอย่างการคำนวณผลการลงทุน

ขั้นตอนการลงทุน

Round 1 วิธีเข้าร่วม Round 2 รอบคัดเลือก Round 3 รอบรองชนะเลิศ Round 4 รอบชิงชนะเลิศ

ขั้นตอนการร่วมสนุก

ขั้นตอนการร่วมสนุก หน้า 1 ขั้นตอนการร่วมสนุก รอบรองชนะเลิศ ขั้นตอนการร่วมสนุก หน้า 2

การส่งผลงานเข้าประกวด

submission infographic submission VDO submission Slide submission article submission hand in