ผลการลงทุนรอบรองชนะเลิศ

ทีม จังหวัด เหรียญลงทุน ผู้ร่วมลงทุน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 เชียงใหม่ 369,366 37,157
โรงเรียนธนาคารบ้านทับช้าง จันทบุรี 131,524 13,370
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี 83,473 8,531
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม กำแพงเพชร 73,697 7,660
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) นครพนม 68,796 7,187
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา นครราชสีมา 65,330 6,721
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม นนทบุรี 13,558 1,559
โรงเรียนบ้านในวง ระนอง 7,328 921
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ นครศรีธรรมราช 2,823 466