team logo

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

จังหวัดราชบุรี
ฝ่ายภาค: ฝตต. - ภาคตะวันตก
คุณครูผู้รับผิดชอบ: น.ส.เบญจมาศ ไม้จันทร์ดี
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: สถาพร อริญชโย
คะแนนรอบแรก: 51.231


infographic