รูปฝ่ายภาค ฝตอ. - ภาคตะวันออก

ทีมใน ฝตอ. - ภาคตะวันออก

เตรียมพบกับข้อมูลและการนำเสนอของทีมโรงเรียนธนาคาร เร็วๆนี้