team logo

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

จังหวัดชลบุรี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสิริมา บุญชู
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวทวารัตน์ จรรยาวัฒนานนท์
คะแนนรอบแรก: 49.882


คะแนนโหวต: 2017

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

 

 

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

          โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4  .หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี        สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรีเขต 18  เปิดสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1   ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 508 คน   ครูบุคลากร 28 คน  ปัจจุบันโรงเรียนธนาคารทุ่งเหียงพิทยาคม มีสมาชิกจำนวน 536 คน

       โรงเรียนทุ่งหียงพิทยาคมได้นำความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการออมเงินและเป็นที่มาของการออมเงิน ส่วนมากมาจาก 7 กลุ่มสาระ ดังนี้

1.ศูนย์การเรียนรู้ปุ๋ยหมักใบไม้             2.ศูนย์การเรียนรู้สวนสมุนไพร      3.ศูนย์การเรียนรู้คนเอาถ่าน                       

4.ศูนย์การเรียนรู้พืชผักสวนครัว        5.ศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสม    6.ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ด                                                  

 7.ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารขยะ

       

 

       

      โรงเรียนธนาคารทุ่งเหียงพิทยาคม ได้สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาให้กับน้อง ๆ ระดับประถมศึกษาเพื่อให้น้อง ๆ มาร่วมเปิดบัญชีกับทางธนาคารเพื่อออมเงินไว้แบ่งเบาภาระของคนในครอบครัวรวมถึงชาวบ้านในหมู่บ้านกระแป๋งแดงของเราได้นำเงินมาออมและเปิดบัญชีกับทางโรงเรียนธนาคารของเราด้วย  และหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่

1.โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง           2.โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม

3.โรงเรียนวัดทุ่งหียง                                      4.โรงเรียนบ้านหนองยาง

5.โรงเรียนบ้านหนองพรหม                        6.วัดทุ่งหียง

7.เทศบาลตำบลหมอนนาง


     

           โรงเรียนธนาคารทุ่งเหียงพิทยาคม มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการมีวินัยในการออมเงิน และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(สาขาพนัสนิคม) มอบของรางวัลในการจัดทำกิจกรรม 

1.         กิจกรรมล้วงไหพาโชค เราจะนำเงินที่น้องๆซื้อบัตรมาออมเข้าบัญชีเพื่อเป็นแรงจูงใจเพื่อให้น้องๆรักการออม

2.         กิจกรรมออมเพื่อแม่ ถ้าน้องๆออมเงิน 20 บาทจะได้บัตรลุ้นโชคหนึ่งใบ

3.         กิจกรรมออมทรัพย์รับวันเด็ก น้องๆคนไหนที่มาออมเงินกับทางธนาคารจะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลกับทางธนาคาร

4.         Bank Open House เพื่อให้น้องๆ เข้ามาศึกษาวิธีการออมอย่างไรให้ได้เป้าอย่างที่เราตั้งใจ

โดยสมการ รายรับ-เงินออม=รายจ่าย
โรงเรียนธนาคารทุ่งเหียงพิทยาคมเปิดทำการทุกวัน จันทร์-ศุกร์  เวลา 12:20 – 13:00 .

โดยเงินที่น้องๆฝากกับโรงเรียนธนาคารเราจะนำไปฝากกับธนาคาร ธ...

โดยมีพี่ๆจากธนาคาร ธ... มาให้บริการรับเงินฝากอย่างสม่ำเสมอ

 

 

ประหยัดด้วยการออม  เตรียมพร้อมในชีวิต

                                                                                                                                                เก็บออมวันละนิด          สร้างชีวิตให้มั่นคง