รูปฝ่ายภาค ฝอบ. - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ทีมใน ฝอบ. - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

เตรียมพบกับข้อมูลและการนำเสนอของทีมโรงเรียนธนาคาร เร็วๆนี้