team logo

โรงเรียนเก่ากลอยกุดกระสู้

จังหวัดหนองบัวลำภู
คุณครูผู้รับผิดชอบ: น.ส.กรชศา สิงห์อุดม และ น.ส.ธารารัตน์ ดวงคำบุตร
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางนวรัตน์ สายสมคุณ
คะแนนรอบแรก: 40.851


คะแนนโหวต: 436

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว