team logo

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา

จังหวัดกาฬสินธุ์
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวระพีพร รัตนวิชิต
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางทัศนีย์ นิพภัยยะ
คะแนนรอบแรก: 38.408


คะแนนโหวต: 96

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว