team logo

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง

จังหวัดเลย
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวภัทราวดี เทียนไสย์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: พัณณ์ชิตา โชติรวีวงศ์
คะแนนรอบแรก: 38.819


คะแนนโหวต: 193

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว