team logo

โรงเรียนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

จังหวัดขอนแก่น
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางหงษ์ทอง เจณวิทย์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางหทัยณัชญ์ คชโคตร
คะแนนรอบแรก: 37.025


คะแนนโหวต: 6

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว