team logo

โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง

จังหวัดขอนแก่น
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวอริสา เอกตาแสง
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: มณี แก่นนาคำ
คะแนนรอบแรก: 43.424


คะแนนโหวต: 1042

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว