team logo

โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์

จังหวัดบึงกาฬ
คุณครูผู้รับผิดชอบ: 1. นางสาว นิชนันท์ แซ่ปัง 2. นางสาว จรัสศรี มาลาหอม 3. นางสาว ศรัณญา ปัคมา
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางเยาวรัตน์ วิพรรณะ
คะแนนรอบแรก: 43.275


คะแนนโหวต: 1007

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว