team logo

โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

จังหวัดสกลนคร
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวนันธิดา ใจรัก
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวชนิตสิรี อินทร์เสน
คะแนนรอบแรก: 40.533


คะแนนโหวต: 361

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว