team logo

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

จังหวัดระยอง
คุณครูผู้รับผิดชอบ: ครูไพบูลย์ ราษฎร์เจริญ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางพิณณลินย์ ไหวพริบ
คะแนนรอบแรก: 46.628


คะแนนโหวต: 1557

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว