team logo

โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๗

จังหวัดระยอง
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวดารณี งานดี
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นายสุรัตน์ ดำรงค์วลี
คะแนนรอบแรก: 39.147


คะแนนโหวต: 30

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว