team logo

โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว

จังหวัดปราจีนบุรี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: ฐิตาภรณ์ ศรีษะโม
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: กัญญ์นัทธ์ ตั้งธนตระกูลชัย
คะแนนรอบแรก: 39.75


คะแนนโหวต: 153

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว