team logo

โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี

จังหวัดสระแก้ว
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสรารัตน์ สโมสร
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวเกวลี บัวแก้ว
คะแนนรอบแรก: 42.361


คะแนนโหวต: 686

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว