team logo

โรงเรียนบ้านชุมแสง

จังหวัดระยอง
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวชลิตา ดีทน
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวศิราณี มีศิริ
คะแนนรอบแรก: 53.683


คะแนนโหวต: 2793

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว