team logo

โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)

จังหวัดตราด
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางศุภธิดา แสนสวัสดิ์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นายเฉลิมชัย ชูเสน
คะแนนรอบแรก: 40.078


คะแนนโหวต: 220

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว