team logo

โรงเรียนธนาคารบ้านทับช้าง

จังหวัดจันทบุรี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: ครูภัทรา ฉางทรัพย์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นาวสไบทอง พิมพ์ทอง
คะแนนรอบแรก: 54.281
ดูผลงานในรอบสอง


คะแนนโหวต: 2915

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว