team logo

โรงเรียนธนาคารบ้านทับช้าง

จังหวัดจันทบุรี
ฝ่ายภาค: ฝตอ. - ภาคตะวันออก
คุณครูผู้รับผิดชอบ: ครูภัทรา ฉางทรัพย์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นาวสไบทอง พิมพ์ทอง
คะแนนรอบแรก: 54.281


infographic