team logo

โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่

จังหวัดชลบุรี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางณภัทร พรหมบรรดาโชค
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวนวรัตน์ สุขผ่อง
คะแนนรอบแรก: 43.385


คะแนนโหวต: 895

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

ชีวิตติดออม

 

ในวัยกำลังเรียนชั้นอนุบาล ผมจำได้ว่าคุณครูชวนนักเรียนออมทุกวันโดยไม่บังคับ

แต่ใครออมจะได้รับขนมอร่อยจากคุณครูเสมอ

ผมยอมรับว่าติดการออมทำให้ชอบฝากเงินที่โรงเรียนธนาคารอยู่เสมอๆ

เพราะเชื่อว่าเมื่อเรารู้จักออมแล้วย่อมได้รับสิ่งดีๆแน่นอน สิ่งที่ได้รับจากการออมมันมีค่าและยิ่งใหญ่มาก

ผมภาคภูมิใจมากกับนิสัยที่ติดการออมมาตั้งแต่เด็กของผม เมื่อผมมีครอบครัวในวันข้างหน้า

ผมจะทำให้ลูกของผมมีนิสัยที่ดีอย่างผมแน่นอนแล้วจะพบกับชีวิตที่มีแต่ความสุข เพราะ ชีวิตติดออม

 

บทความ ของ โรงเรียนธนาคารอนุบาลหนองใหญ่