team logo

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม

จังหวัดกำแพงเพชร
ฝ่ายภาค: ฝนล. - ภาคเหนือตอนล่าง
คุณครูผู้รับผิดชอบ: กรุณา สุวรัตน์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นายธงชัย เธียรไทย
คะแนนรอบแรก: 67.645


infographic