team logo

โรงเรียนฟากท่าวิทยา

จังหวัดอุตรดิตถ์
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวอรวรรณ ภู่สวัสดิ์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: ธีระชัย เอกอัจฉริยา
คะแนนรอบแรก: 39.209


คะแนนโหวต: 415

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว