team logo

โรงเรียนบ้านเกศกาสร

จังหวัดกำแพงเพชร
คุณครูผู้รับผิดชอบ: ครูเบญจมาศ ชินพะวอ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางพิไลพรรณ ชุมภู
คะแนนรอบแรก: 39.554


คะแนนโหวต: 617

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว