team logo

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

จังหวัดสุโขทัย
คุณครูผู้รับผิดชอบ: จันตรี เปรมบุญวัฒนา
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: มาลี คำหอม
คะแนนรอบแรก: 38.939


คะแนนโหวต: 257

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว