team logo

โรงเรียนบ้านดงซ่อม

จังหวัดกำแพงเพชร
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางอารีวรรณ เครือกิจ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางนิตยา อินทมาตย์
คะแนนรอบแรก: 38.845


คะแนนโหวต: 202

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว