team logo

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม

จังหวัดกำแพงเพชร
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นายพิจารณ์ อุสส่าห์กิจ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นายเอกชัย อัมพะปา
คะแนนรอบแรก: 38.691


คะแนนโหวต: 112

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว