team logo

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม

จังหวัดกำแพงเพชร
คุณครูผู้รับผิดชอบ: กรุณา สุวรัตน์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นายธงชัย เธียรไทย
คะแนนรอบแรก: 67.645
ดูผลงานในรอบสอง


คะแนนโหวต: 16184

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว