team logo

โรงเรียนบ้านปาแดรู

จังหวัดยะลา
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นายมานาวี นะโก๊ะ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางชลลดา ไชยลี
คะแนนรอบแรก: 37.325


คะแนนโหวต: 356

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว