team logo

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

จังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางจิราภรณ์ สุทิน
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางพรรณทิพา จิตรแก้ว
คะแนนรอบแรก: 56.864
ดูผลงานในรอบสอง


คะแนนโหวต: 1512

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว