team logo

โรงเรียนบ้านดุหุน

จังหวัดตรัง
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาววนิดา แสงแก้ว
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: กาญจนา ทองพราว
คะแนนรอบแรก: 38.404


คะแนนโหวต: 473

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว