team logo

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

จังหวัดพะเยา
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นายณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: น.ส ชุดาภัค สมิตะมุกสิก
คะแนนรอบแรก: 43.249


คะแนนโหวต: 1612

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว