team logo

โรงเรียนวังพร้าววิทยา

จังหวัดลำปาง
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวสุภัทรา กาวินา
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางปรินทร์กนก ปาวัน
คะแนนรอบแรก: 38.734


คะแนนโหวต: 364

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว