team logo

โรงเรียนธนาคารอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

จังหวัดลำปาง
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวพิมพ์ใจ ตุลาพันธุ์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวยุพิน แก้วนันชัย
คะแนนรอบแรก: 55.974


คะแนนโหวต: 11399

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว