team logo

โรงเรียนธนาคารถิ่นโอภาสวิทยา

จังหวัดแพร่
คุณครูผู้รับผิดชอบ: ครูจำเนียร จินดากาศ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: น.ส.กนกรัตน์ หล่อวัฒนชัย
คะแนนรอบแรก: 41.709


คะแนนโหวต: 848

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว