team logo

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวแพรพรรณ อธิวันดี
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวปวีณา ปาลีศรี
คะแนนรอบแรก: 32.56


คะแนนโหวต: 278

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว