team logo

โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

จังหวัดเชียงราย
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาววนิดา ทินนา
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวพิมพรรณ ยารวง
คะแนนรอบแรก: 40.084


คะแนนโหวต: 786

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว