team logo

โรงเรียนธนาคารทุ่งฝางวิทยา

จังหวัดลำปาง
คุณครูผู้รับผิดชอบ: คุณครูสุรางค์รัตน์ ธรรมศรีใจ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวยุพิน แก้วนันชัย
คะแนนรอบแรก: 39.32


คะแนนโหวต: 159

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว